Brief Landelijk indicatieprotocol protonentherapie (cranio)spinale as bestraling Speciaal

Brief Landelijk indicatieprotocol protonentherapie (cranio)spinale as bestraling

De NVRO heeft in 2018 het Landelijk indicatieprotocol protonentherapie (cranio)spinale as bestraling opgesteld. Daarin heeft de NVRO onderbouwd waarom protonentherapie de meest geëigende vorm van radiotherapie is voor patiënten waarbij er een indicatie is om de craniospinale as te bestralen. Het Zorginstituut heeft dit protocol op hoofdlijnen bezien en geconcludeerd dat (cranio)spinale as bestraling bij de in het protocol genoemde diagnoses een te verzekeren prestatie is ingevolge de Zorgverzekeringswet. Als een behandelaar-radiotherapeut met toepassing van dit protocol heeft vastgesteld dat een patiënt voor protonentherapie in aanmerking komt, dan mag de zorgverzekeraar ervan uitgaan dat de betreffende patiënt ‘redelijkerwijs is aangewezen op’ protonentherapie en voor vergoeding van protonentherapie in aanmerking komt. De datum van het betreffende protocol, te weten 25 juni 2018, geldt als ingangsdatum van deze conclusie. De minister voor Medische Zorg is van de conclusie op de hoogte gebracht. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief.

 

 

Klik hier voor het protocol.