Kwaliteit

Copyright ErasmusMC, Rotterdam

Kwaliteit is een breed begrip. De NVRO is voortdurend bezig om de kwaliteit van de radiotherapie te verbeteren. Hiervoor is de commissie kwaliteit in het leven geroepen. In 2016 wil de Commissie Kwaliteit bereikt hebben dat:

  • De kwaliteitsinstrumenten van de vereniging up to date en geïntegreerd zijn.
  • Radiotherapeutische zorg zoveel mogelijk uniform en evidence-based wordt toegepast.
  • De radiotherapeuten en klinisch fysici in Nederland op de hoogte zijn van dit kwaliteitsbeleid en daarin actief participeren.
  • De kwaliteit van de radiotherapeutische zorg geborgd wordt (gezien recente ontwikkelingen, ex WBMV). Er zijn handvatten om bij achterblijvende kwaliteit van de radiotherapeutische zorg in te grijpen.
  • De organisatie van kwaliteit binnen de organisatie efficiënt wordt vormgegeven.

Samenstelling

De Commissie Kwaliteit van de NVRO kent de volgende samenstelling: