SKMS

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag van het specialistenhonorarium wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Medisch specialisten kunnen gebruik maken van dit geld voor kwaliteitsbevorderend projecten.

SKMS projectaanvragen

Zie hier voor de kaderbrief van SKMS. Hierin wordt beschreven binnen welke thema's projecten moeten vallen om in aanmerking te komen voor SKMS financiering. Zie hier voor de verschillende documenten en handleiding voor het indienen van een projectfinancieringsaanvraag.

 

 Afgeronde en lopende SKMS projecten.

 

Project Einddatum SKMS-budget  

Richtlijnontwikkeling radiotherapie pacemakers en ICD’s

31-03-2012 Gealloceerd budget 2010                                                                        

Geïntegreerd Kwaliteitsbeleid NVRO

01-06-2012 Gealloceerd budget 2010  

Uitkomstenregistratie Longkanker

01-10-2013 Gealloceerd budget 2011  

Herziening richtlijnen rectumcarcinoom en coloncarcinoom

01-12-2013 Centraal budget 2011  
Ontwikkelen van gedragen (evidence-based) normen voor radiotherapie 01-10-2014 Gealloceerd budget 2011  
Optimale behandeling van de oudere patiënt met een colorectaal carcinoom 01-10-2013 Centraal budget 2012  
Afronden van de Consumer Quality Index (CQi) Radiotherapie (fase 3 en 4) 10-09-2014 Gealloceerd budget 2012  

Implementeren van 11 reeds ontwikkelde indicatoren

31-12-2009 Gealloceerd budget 2008  
Ontwikkelen programma om patiëntervaring te meten bij patiënten 01-07-2010 Gealloceerd budget 2008  

Doorontwikkeling Kwaliteitsmeting NVRO

28-02-2017 Gealloceerd budget 2013  
Het uniformeren van radiotherapeutische normen voor hoofdhalsoncologie 30-03-2017 Gealloceerd budget 2013  

Kennisagenda NVRO

01-03-2018 Gealloceerd budget 2014  
Radiotherapp 01-03-2018 Gealloceerd budget 2014  
Uitbreiden DCRA met radiotherapeutische parameters 30-06-2018 Centraal budget 2013  
Uitbreiden NBCA met radiotherapeutische parameters 30-09-2018 Centraal budget 2014  
Toxiciteitsregistratie Fase I 01-09-2018 Gealloceerd budget 2014  
Ontwikkeling en invoering van PRO-CTCAE criteria bij patiënten met longkanker 31-12-2018 Gealloceerd budget 2016  
Herziening richtlijn kleincellig longcarcinoom 01-11-2019 Centraal budget 2017  
Consultkaarten longkanker 30-03-2021 Centraal budget 2017  
Nationale consensus m.b.t. evaluatie van borstkankerradiotherapieplanningen 30-09-2020 Gealloceerd budget 2017  
Implementatie en QA van state-of-the-art radiotherapie voor het vulvacarcinoom 28-02-2021 Gealloceerd budget 2017