Platforms

Copyright Instituut Verbeeten

De NVRO kent negen platforms. De platforms hebben als doel om voor verschillende aandachtsgebieden een forum te bieden waarbinnen makkelijker een landelijke consensus met betrekking tot specifieke radiotherapeutische onderwerpen bereikt kan worden.
Vanuit de platforms wordt ook deelgenomen en commentaar geleverd op landelijke oncologische richtlijnen. Vanuit ieder instituut / afdeling neemt tenminste een radiotherapeut deel.

Zie voor meer informatie en de samenstelling per platform de submenus.