Algemeen

Copyright Instituut Verbeeten

De NVRO kent momenteel veertien platforms. De platforms hebben als doel voor verschillende aandachtsgebieden een forum te bieden waarbinnen makkelijker een landelijke consensus met betrekking tot specifieke radiotherapeutische onderwerpen bereikt kan worden.

 

Vanuit de platforms wordt ook deelgenomen en commentaar geleverd op landelijke oncologische richtlijnen en andere kwaliteitsprojecten. Vanuit ieder instituut/afdeling neemt tenminste een radiotherapeut aan het platform deel.

 

Zie voor meer informatie en de samenstelling per platform de submenu’s.

 

Zie dit document voor het standaard format "huishoudelijk reglement platforms"