LPRGE

Het Landelijk Platform Radiotherapie Gastro-Entrerologische tumoren (LPRGE)

 

Behandelprotocollen

Naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe IKNL landelijke richtlijn voor anuscarcinoom in 2012 is er binnen de LPRGE landelijk geïnventariseerd welke behandelschema’s gebruikt werden. Hieruit bleek dat er zeer uiteenlopende behandelschema’s gebruikt worden. Er was behoefte aan een meer geüniformeerd behandelprotocol, zowel voor het doelgebied als dosis en fractionering. De toepassing van brachytherapie, al of niet in combinatie met uitwendige bestraling, wordt hierin niet meegenomen.

LPRGE consensus behandeling plaveiselcelcarcinoom van de anus (versie 16-06-2015)

Samenstelling

Het Landelijk Platform Radiotherapie Gastro-Entrerologische tumoren (LPRGE) kent de volgende samenstelling.