LPPR

Samenstelling

Het Landelijk Platform Palliatie en Radiotherapie (LPPR) kent de volgende samenstelling: