Beroepsbelangen

Copyright Instituut Verbeeten, Tilburg

De maatschappelijke en financieel-economische belangen van radiotherapeuten worden binnen de NVRO door de Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) behartigd. De CvB volgt en beïnvloedt daar waar mogelijk de ontwikkelingen op het terrein van financiering, organisatie en wetgeving. De CvB treedt zowel adviserend als uitvoerend op.

De volgende documenten kunnen alleen worden ingezien als u bent ingelogd.

Samenstelling

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden van de NVRO kent de volgende samenstelling: