Skip to main content

Commentaarfase richtlijn Tabaksontmoediging | [deadline 8 juni]

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) is de conceptrichtlijn Tabaksontmoediging ontwikkeld. Het doel van de richtlijn is het begeleiden en ondersteunen van patiënten die roken en opgenomen worden in het ziekenhuis.

Deze ligt nu voor ter commentaar. De richtlijn kunt u hier vinden. Eventueel commentaar kunt u doorgeven door dit formulier in te vullen en uterlijk 8 juni te sturen naar .