Skip to main content

Dialoogsessies | 11 september 2023 en 27 september 2023

Geachte NVRO leden,

Naar aanleiding van de eerder verstuurde mail, met de aankondiging van de dialoogsessies, willen wij hiervoor nogmaals jullie aandacht vragen.

Het NVRO bestuur wil bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan zoveel mogelijk NVRO leden betrekken door een tweetal dialoogsessies te organiseren voor alle leden. De input voor de dialoogsessies is afgelopen maanden opgehaald door middel van interviews en gesprekken met onder andere het NVRO bestuur, platforms, commissies, opinion leaders en externe stakeholders.  

Binnenkort worden een tweetal dialoogsessies georganiseerd met als doel input te krijgen van zoveel mogelijk NVRO leden om zo uiteindelijk tot een meerjarenbeleidsplan te komen dat gemaakt en gedragen wordt door alle NVRO leden. Hiermee de uitnodiging aan alle leden om deel te nemen aan de dialoogsessies. De dialoogsessies vinden plaats op 11 september 2023 en 27 september 2023 van 13:00 uur tot 17:00 uur. Je kunt je aanmelden via een mailtje naar ons secretariaat () geef hierin je voorkeursdag aan.

Met vriendelijke groet,

namens het gehele NVRO bestuur

Hans Langendijk, Monique Bloemers en Maaike Beugeling