Enquête disseminatietools consultkaarten

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) is eind 2020 gestart met het project Disseminatie- en Implementatieprocedure van Consultkaarten.

Dit project wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel van dit project is om het gebruik van consultkaarten te bevorderen. Er zijn nu 33 consultkaarten beschikbaar, maar het gebruik in de praktijk blijft achter. Dit project focust op strategieën om de consultkaart te dissemineren en implementeren in de dagelijkse praktijk.

Graag inventariseren we daarvoor bij medisch specialisten hun kennis van en ervaringen met consultkaarten. Het invullen van de enquête kost ca. 10 min. Deze enquête is opengesteld tot en met 26 maart 2021. De enquête is te bereiken via de volgende link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/verenigingen-consultkaart

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO