Modulair richtlijnonderhoud

Op dit moment is voor de meeste medisch specialistische richtlijnen de situatie nog zo dat de richtlijn ééns in de 8-10 jaar wordt herzien waarvoor ad hoc een richtlijnwerkgroep wordt ingericht. Door deze werkwijze zijn richtlijnen niet altijd up-to-date.

In de periode 2018 tot 2020 is het project ‘Modulair Onderhoud’ uitgevoerd waarin adviezen zijn opgesteld op welke wijze medisch specialistische richtlijnen continu onderhouden zouden kunnen worden, zodat nieuwe (wetenschappelijke) inzichten snel kunnen worden verwerkt in richtlijnen. Belangrijke veranderingen in richtlijnonderhoud zijn:
1. werken met richtlijnclusters; en
2. werkgroepleden krijgen langer een mandaat om namens de NVRO te participeren in een richtlijnwerkgroep.

Onlangs is het richtlijncluster ‘Bovenste Oncologie’ gestart. In de komende tijd zullen steeds meer richtlijnclusters van start gaan. Zie voor meer informatie over deze nieuwe werkwijze: https://www.youtube.com/watch?v=ptQwSLlsuXM. Zie https://nvro.nl/kwaliteit/richtlijnen voor meer informatie over het juridische kader van richtlijnen en de werkwijze m.b.t. tot mandatering van werkgroepleden. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Josefien Buddeke via .

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO