Conferentie Uitkomstgerichte Zorg 8 en 10 juni

Voor steeds meer indicaties gaat het programma Uitkomstgerichte Zorg lopen. Dit programma is vastgesteld in het hoofdlijnenakkoord 2019. Dit houdt in dat alle relevante partijen (o.a. VWS, NVZ/NFU, Zorgverzekeraars, FMS, Patientenfederatie) zich hier voor zullen inzetten.

Kort samengevat zullen aan het einde van de dit programma (eind 2022) voor 50% van de zorglast uitkomsten inzichtelijk gemaakt moeten zijn. Er is een lijst met aandoeningen opgesteld die de meeste zorglast opleveren. Voor wat betreft de oncologie zijn dat onder andere de big four. Naast uitkomst informatie moet ook helder worden welke beslismomenten hier toe leiden.

Op 8 en 10 juni organiseert het Programma Uitkomstgerichte Zorg een landelijke online conferentie, voor iedereen die betrokken is bij en rondom de MSZ. Via deze conferentie wilt men kennis delen, elkaar enthousiasmeren en verschillende voorbeelden, ideeën, instrumenten en contacten aanreiken om in de eigen praktijk met uitkomstgerichte zorg aan de slag te gaan. Voor meer informatie, het programma en de inschrijflink zie: https://conferentie-uitkomstgerichtezorg.nl/

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO