Vooraankondiging openstelling subsidieregeling Veelbelovende Zorg

Deze zomer start een nieuwe ronde van de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Het is vanaf eind juli 2021 mogelijk om een projectidee in te dienen binnen Subsidieronde 6.

De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 28 september 2021, vóór 14.00 uur. Het doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket. Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieronde-veelbelovende-zorg/

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO