Vacature Commissie Kwaliteit

Lijkt het jou leuk om op landelijk niveau de kwaliteit van de Nederlands radiotherapeutische zorg te verbeteren, dan is de Commissie Kwaliteit (CK) naar jou op zoek!

De CK houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met kwaliteit. Naast de jaarlijkse uitvraag en analyse van de NVRO kwaliteitsindicatoren is er veel meer. De CK coördineert en stimuleert de vertaalslag van wetenschappelijke bevindingen naar kwaliteitsinstrumenten, zoals: kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, indicatoren enz.), PROMS en patiënteninformatie (waaronder consultkaarten en keuzehulpen). Daarnaast vertaalt de CK het kwaliteitsbeleid van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten naar de radiotherapie praktijk. Ook vindt er regelmatig overleg met het Concilium plaats, m.b.t. indicatoren en de kwaliteitsvisitaties.

De CK is verdeeld in een vijftal portefeuilles: richtlijnen, indicatoren, patiëntparticipatie en kennisagenda. Commissieleden nemen deel aan 1 of meerdere van de portefeuilles. Wij zijn op dit moment op zoek naar een radiotherapeut. (Eerdere) deelname aan een landelijke richtlijnwerkgroep is een pré.
De commissie vergadert eens per twee maanden, afwisselend digitaal en fysiek, met in september een heidag. Vergadertijden zijn van 17.00 tot 19.00 uur voor fysieke vergaderingen (Utrecht) en 19.30 tot 21.00 uur voor digitale vergaderingen.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan voor 28 juni contact op met Josefien Buddeke via of Marcel Stam via

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO