Subsidieoproep Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg [deadline 21 september 2021]

Onderzoeksorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen.

Thema’s zijn uitkomstgerichte zorg, patiëntgerichte zorg, praktijkgericht onderzoek en evaluatieonderzoek. Het project moet een concreet eindproduct opleveren. De kennis moet publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen voor brede implementatie.

Klik hier voor meer informatie.

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO