Definitieve standpunt over ‘Oncotype DX®

Op 10 augustus 2021 is het definitieve standpunt over ‘Oncotype DX® vastgesteld door de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut oordeelt dat voldoende is aangetoond dat behandelkeuze op basis van Oncotype DX® tot gezondheidswinst leidt in vergelijking met behandelkeuze op basis van standaard risicoschatting (AO! of Predict) voor een bepaalde subgroep van vrouwen en daarom inzet van de Oncotype DX® klinisch nuttig is. Oncotype DX® voldoet daarmee aan de stand van de wetenschap en praktijk en kan vergoed worden vanuit de basisverzekering voor vrouwen met vroeg stadium borstkanker (ER+/HER2N-) en een klinisch hoog risico die aan de volgende voorwaarden voldoen:
•  ouder dan 50 jaar én;
•  N0 én; 
•  graad 1 tumor met een grootte tussen de 3.1 en 5 cm óf; 
•  graad 2 met een grootte tussen de 2.1 en 5 cm óf; 
•  graad 3 met een grootte tussen de 1.1 en 2 cm.
 
Het Zorginstituut adviseert de Oncotype DX® alleen bij vrouwen in te zetten die aan deze voorwaarden voldoen.
 
Dit standpunt is aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Klik hier om de aangeboden brief te lezen.
 
De ingangsdatum van dit standpunt is 10 augustus 2021. 
 

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


Copyright ©  NVRO