ESTRO Award 2021 voor Hans Langendijk

Hans Langendijk, hoofd van de afdeling Radiotherapie, heeft tijdens het jaarcongres van de European Society for Therapeutic Radiotherapy and Oncology (ESTRO) in Madrid de Jens Overgaard Legacy Award 2021 ontvangen.

Hij kreeg deze prijs voor zijn leidende rol bij het verbeteren van de bestralingsbehandeling voor patiënten met hoofd-halstumoren en voor zijn bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwde introductie van protonentherapie.

Protonentherapie bij hoofd-halskanker
Protonentherapie is een bestralingsvorm om tumoren heel precies en met een hoge dosis te bestralen. Door de nauwkeurigheid van protonen is bestraling met protonen preciezer dan fotonenbestraling. Bij sommige kankersoorten, zoals hoofd-halskanker, leidt dit tot een duidelijke vermindering van lange termijn bijwerkingen en complicaties. Vooral kinderen hebben voordeel van protonentherapie, omdat ze in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen extra gevoelig zijn voor straling.

Evidence based aanpak
Volgens de toekenningscommissie van de Legacy Award heeft het werk van Langendijk en zijn team de ontwikkeling van de radiotherapie wereldwijd beïnvloed. Maar liefst 20% van alle citaties in het wetenschappelijke tijdschrift Radiotherapy & Oncology verwijst naar artikelen van het UMCG. Met de evidence based aanpak heeft hij een internationale standaard gezet en een fundament gelegd voor verdere toekomstige innovatie van de radiotherapie.

Lees meer over de Jens Overgaard Legacy Award en meer over protonentherapie in het UMCG. 

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


Copyright ©  NVRO