Symposium Schedelbasispathologie in Maastricht.

Vrijdag 1 juli 2022 organiseert de Academische Alliantie Schedelbasispathologie een symposium Schedelbasispathologie in Maastricht.

De Academische Alliantie Schedelbasispathologie is een VWS erkend Expertisecentrum dat zowel in Maastricht als Nijmegen gevestigd is; hiermee is dit Expertisecentrum het grootste van Nederland voor dit vakgebied.

Meer dan 400 nieuwe patiënten worden in ons centrum per jaar gezien, waarvan ongeveer 200 patiënten met een brughoektumor en ongeveer 30 met een hoofd-halsparaganglioom.

Tijdens dit symposium zal de management-strategie van verschillende schedelbasisaandoeningen aan bod komen. Gesproken zal worden over de behandeling van brughoektumoren, hoofd-hals paragangliomen, chordomen en andere aandoeningen. De doelgroep betreft kno-artsen, neurochirurgen, radiotherapeuten en anderen specialisten. Op ons symposium verwachten wij rond de 170 personen. Als laatste voordracht van het symposium zal Dirk Kunst zijn oratie uitspreken getiteld: ‘Schedelbasispathologie: over zorgnetwerken, expertisecentra, toegewijde zorg en de Kunst van het vrije denken’.

Er is accreditatie aangevraagd bij de KNO-Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en oncologie.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar bijgevoegd programma van het symposium.

Middels de link kunt u zich opgeven voor het symposium en de oratie:


Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO