Schriftelijke knelpunteninventarisatie Leidraad Software Validatie [deadline 1 juni]

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de leidraad software validatie. 

Wij nodigen u daarom uit om hiervoor input te leveren middels een schriftelijke knelpunteninventarisatie. De benoemde knelpunten worden later door de werkgroep geprioriteerd. Hier vindt u het conceptraamwerk en de bijbehorende vragen

Voor meer informatie klikt u hier

 

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO