Schriftelijke knelpuntenanalyse richtlijn Radiotherapie bij actieve implantaten (herziening)

Op initiatief van de NVRO wordt de richtlijn Radiotherapie bij actieve implantaten herzien. Dr. ir. W.P.A. (Wim) Jansen, klinisch fysicus is bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen. De NVRO werkt voor deze herziening samen met de NVKF, NVVC (cardiologen) en de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS). Voor de richtlijnontwikkeling wordt een schriftelijke knelpuntenanalyse georganiseerd. Het doel is om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn.

De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

De volgende vier vragen worden gesteld:

1. Zijn er wat u betreft knelpunten rondom radiotherapie bij patiënten met een actief implantaat die nog niet geadresseerd worden in het raamwerk?
2. Zijn er concept uitgangsvragen opgenomen in het raamwerk waar u zich niet in kan vinden?
3. Welke concept uitgangsvragen hebben voor u de hoogste prioriteit?
4. Wilt u nog iets meegeven aan de werkgroep?

U kunt uw reactie tot uiterlijk 24 augustus doorgeven via het excelformulier (eerste tabblad) en sturen naar . Het conceptraamwerk vindt u op het tweede tabblad 

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO