NVRO is op zoek naar mensen met affiniteit voor IT!

De NVRO is op zoek naar mensen (bij voorkeur ouderejaars AIOS en/of jonge collegae RT) met affiniteit voor IT (waarbij inhoudelijke kennis handig, maar zeker niet vereist is). Er zijn steeds meer IT gerelateerde vraagstukken (AI, big data (kwalitetisregistraties), standaardverslaglegging (eenheid van taal), informatie uitwisseling etc) waar ook specifiek voor de radiotherapie over nagedacht moet worden en zo mogelijk landelijk beleid op te maken.

Een van die dingen is ook software validatie. De NVKF is bezig met het opstellen van leidraad hiervoor waarbij explicieit ook artsen een belangrijke rol krijgen (naast fysici en IT-ers en andere meer technische professionals). Door mee te doen aan deze leidraadontwikkeling bouw je netwerk en CV op, kun je uitproberen of deze materie je ligt. Een evt platform of comissie oprichten zou een mooie spin off kunnen zijn. Voor meer informatie hieromtrent neem contact op met Gabrielle Speijer (Haga ziekenhuis), die namens de NVRO voor deze leidraad is afgevaardigd (maar alle hulp kan gebruiken) of  

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO