Addendum LIPP slokdarmcarcinoom

Op 15 oktober jl is het addendum op het LIPP longen, nl het LIPP oesophagus carcinoom goedgekeurd door ZiN.

Daarmee is het nu verzekerde zorg, voor cT1-3N0-2 oesophagusca patiënten die behandeld worden met concurrente chemotherapie en radiotherapie met curatieve intentie, WHO 0-1 status hebben,  bereid zijn tot behandeling  in een protonen centrum, EN  een winst in 2-jaars mortaliteits ≥ 5% op basis van het model vermeld in het LIPP.

Zoals in het LIPP Beschreven dient bij de keuze voor protonen versus fotonen samen met de patiënt een individuele afweging te worden gemaakt waarbij naast de wens van de patiënt ook factoren zoals prognose, performance status, comorbiditeit, eventuele wijziging van behandelteam, mogelijk uitstel van start behandeling en reisafstand. Zo kan bij patiënten met een slechte prognose, bijv obv een N2 status, terughoudenheid betracht worden.

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO