Commentaarfase Generieke PROM

Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg werken de HLA partijen (FMS, NFU, NVZ, PFN, V&VN, ZKN, ZN) aan het inzichtelijk maken van uitkomstinformatie en meer uniformiteit in het meten van uitkomsten, ten behoeve van samen beslissen en leren en verbeteren in de medisch specialistische zorg (MSZ).

Een van de doelen van het programma is het vaststellen van een gedragen set generieke door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO’s) en de daarbij behorende instrumenten/vragenlijsten (PROMs) die gebruikt kan worden ter ondersteuning van samen beslissen en leren en verbeteren. De behoefte aan een set generieke PRO’s en daarbij behorende PROMs komt voort uit een enorme toename aan generieke instrumenten die ongeveer hetzelfde meten maar net op een andere manier. Dit leidt tot onnodige administratieve belasting voor patiënten en zorgaanbieders, kosten (licentie en inbouw in EPD’s) en onvergelijkbaarheid van data.

Het is momenteel mogelijk om te reageren op de conceptrapportage.
U kunt uw commentaar uiterlijk 10 november sturen naar .

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO