Spiegelinformatie SONCOS-uitvraag verslagjaar 2020

Hierbij biedt SONCOS jullie graag het rapport met spiegelinformatie over verslagjaar 2020 op basis van de SONCOS-uitvraag aan.

Een belangrijk doel van platform Oncologie – SONCOS is hoogwaardige oncologische zorg voor iedere patiënt. Met deze spiegelinformatie willen zij hieraan een bijdrage leveren door het leren en verbeteren in de oncologische zorg te stimuleren en daarmee de kwaliteit van de oncologische zorg te blijven garanderen.

Het rapport geeft weer hoe er op de verschillende normen wordt gescoord door alle instellingen die data hebben aangeleverd. In de grafieken in het rapport correspondeert elk nummer met een instelling. Zij mogen helaas nog niet delen welk ziekenhuis met welk nummer correspondeert. Volgend jaar verloopt de uitvraag via de Transparantiekalender, waardoor de data openbaar is en dit wel mogelijk wordt.

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO