Enquête Association for Medical Education in Europe (AMEE)

Het CGS ontving van de Association for Medical Education in Europe (AMEE) een verzoek om een enquête die ze in heel Europa uitzetten te verspreiden onder artsen in Nederland. Omdat het CGS niet over de gegevens van individuele artsen beschikt, stuur ik u het verzoek van AMEE aan u door en laat het graag aan uw eigen inzicht over of u de enquête wil doorzetten aan uw eigen achterban.

Er is (nog) niet een deadline om de enquête in te vullen, maar AMEE gaat er van uit dat er tenminste 3 weken tijd voor is.

De enquête gaat over de huidige systemen in de diverse landen in Europa voor CME en CPD (deskundigheidsbevordering). AMEE is benieuwd naar de mening van individuele artsen en specialisten hierover en wil met de resultaten de kwaliteit van CME en CPD en bijbehorende systemen verbeteren, wat tot een betere kwaliteit van zorg zou moeten leiden.

AMEE heeft dit onderzoek al uitgevoerd in China, Latijns Amerika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten en doet dit nu ook in Europa. Volgens AMEE wordt dit onderzoek onafhankelijk gefinancierd door middel van een 'grant' van Pfizer.

Over de systematiek rondom CME en CPD in Nederland heeft het CGS al met AMEE gesproken en uitgelegd hoe de regelgeving en de systematiek rond herregistratie en deskundigheidsbevordering in elkaar steken.

De enquête is op zoek naar de opvattingen van individuele artsen en specialisten hierover.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Voor de enquête gebruikt u de volgende link: 

An International Association For Medical Education - AMEE

Voor vragen over de enquête kunt u terecht bij de contactpersoon van AMEE, Jenni Parkinson. De contactgegevens treft u hieronder aan.

Jenni Parkinson

Project Coordinator

Association for Medical Education in Europe (AMEE)

12 Airlie Place, Dundee, DD1 4HJ

United Kingdom

E-mail:  

ü www.amee.org

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO