Kennisinventarisatie Onderzoeksagenda Fysiotherapie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) gaat zijn Onderzoeksagenda Fysiotherapie actualiseren. Wij nodigen u van harte uit om hieraan bij te dragen.

Wij vragen u vóór maandag 18 juli, uw onderzoeksvragen (kennishiaten) aan te leveren. Onderzoeksvragen kunnen individueel maar ook namens een onderzoeksgroep aangeleverd worden. In bijgevoegde brief vindt u meer achtergrond over het project en uitleg over hoe u het beste een onderzoeksvraag kunt formuleren.

Wij nodigen onderzoekers en zorgprofessionals van alle voor de fysiotherapie relevante disciplines uit om onderzoeksvragen aan te leveren.

U kunt uw onderzoeksvragen indienen via deze link:  https://nl.surveymonkey.com/r/5J9RK2T

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij drs. Harm Ormel () of dr. Aniek Claassen ().

Namens het Wetenschappelijk College Fysiotherapie van het KNGF alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO