Skip to main content

Vooraankondiging subsidieoproep onderwerpen Kennisagenda

Begin 2023 wordt een subsidieoproep opengesteld door het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) en ZonMw naar impactvolle vragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV’en) (budget 7 miljoen).

Het doel van deze subsidieoproep is om versnelling te geven aan het oplossen van de meest impactvolle kennisvragen op bestaande kennisagenda’s, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. Deze subsidieoproep is erop gericht om de meest impactvolle kennisvragen van bestaande kennisagenda’s te beantwoorden waarvan bovendien de resultaten snel kunnen worden geïmplementeerd in de praktijk.
De kennisagenda van de NVRO vindt u hier

Verdere informatie over deze subsidieoproep vindt u hier. Zodra de ronde wordt opengesteld volgt er opnieuw bericht.
Bij vragen over de NVRO kennisagenda jullie terecht bij Hilal Tekatli () en Lieke in 't Ven ().