Skip to main content

DBC/DOT

Vanaf 2005 worden Diagnose-Behandel-Combinaties (DBC's) geregistreerd en gedeclareerd. Een DBC is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.
Alle activiteiten die tijdens deze periode in het ziekenhuis worden uitgevoerd leiden tot één declarabel product met een gemiddelde prijs (ziekenhuiskosten en honorarium). Iedere DBC bestaat uit een combinatie van een zorgtype, diagnose en behandeling.

DBC’s op weg naar Transparantie (DOT)

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de opvolger van het huidige DBC systeem. Dit nieuwe systeem, DOT, is vanaf 1 januari 2012 ingevoerd voor de medisch specialistische zorg in Nederland. Het is geen volledig nieuw systeem, maar een doorontwikkeling van de eerdere DBC’s.
Diverse elementen van het DBC systeem werden bewaard.

In het DOT systeem wordt aan de hand van de diagnose en de uitgevoerde zorgactiviteiten een zorgproduct afgeleid. Dit betekent ook dat een vergelijkbare diagnose bij een ander medisch specialisme met een vergelijkbare behandeling tot hetzelfde zorgproduct kan afleiden. Door deze methodiek te hanteren ontstaan ongeveer 3500 zorgproducten. Dit in tegenstelling tot het veelvoud aan DBC’s dat gedeclareerd kan worden. Net als in het DBC systeem worden aparte bedragen gedeclareerd voor de ziekenhuiskosten en het honorarium.

Parallel hieraan werd per 1 januari 2012 een nieuw budgetteringssysteem medisch specialisten ingevoerd. Dit systeem betekent dat iedere stafmaatschap in een ziekenhuis een plafond opgelegd krijgt voor de medisch specialisten. Indien er meer zorg wordt gedeclareerd dan volgens het plafond is toegestaan, dan wordt deze zorg niet door de verzekeraar vergoed.

Belangrijkste wijzigingen DBC naar DOT

  • Nieuwe declarabele zorgproducten
  • Nieuwe registratieregels
  • Nieuwe ziekenhuis- & honorariumtarieven
  • Nieuw budgetteringssysteem medisch specialisten

Informatie/vragen

DBC-Onderhoud is het expertise- en servicecentrum op het terrein van de DBC-systematiek.
Vragen over DBC's kunt u stellen aan de helpdesk ziekenhuiszorg van DBC-Onderhoud:

Voor meer inhoudelijke informatie omtrent DOT’s verwijzen we u graag naar de Nederlands zorgautoriteit of de DBC kennispagina.