Skip to main content

Over radiotherapie

Radiotherapie

Radiotherapie is een medisch specialisme waarbij gebruik gemaakt wordt van radioactieve straling om kanker te bestrijden. Naast chirurgie en chemotherapie vormt radiotherapie één van de drie peilers voor de behandeling van patiënten met kanker. Jaarlijks worden in Nederland bij 100.000 patiënten kanker vastgesteld [IKNL]. Bij ongeveer een derde van deze patiënten vormt radiotherapie onderdeel van de eerste behandeling (curatie) [Lybeert, 2005]. Daarnaast wordt radiotherapie bij ongeveer evenveel patiënten gegeven om leed te verzachten als de patiënt niet meer beter kan worden genezen (palliatie). Radiotherapie wordt in Nederland gegeven in de academische en een aantal grote niet-academische ziekenhuizen.

Geschiedenis

Al kort na de ontdekking van de radioactieve röntgenstralen (1895) werd radiotherapie met succes toegepast bij kanker. Radiotherapie wordt steeds vaker gegeven. Dat komt omdat de resultaten steeds beter worden: betere genezingskansen en minder bijwerkingen. De verbetering is in de eerste plaats te danken aan technische verbeteringen. De werkelijke opkomst van de radiotherapie begon vlak na de 2de wereldoorlog met de ontwikkeling van megavoltstraling. Megavoltstraling is straling met een hoge energie die diep in het weefsel kan doordringen en waarmee de huid gespaard kan worden. Zo was het tot de jaren vijftig nog heel gewoon dat patiënten die bestraald werden voor een tumor in de borstholte ernstige blaarvorming van de huid kregen, en soms zelfs versterf van het borstbeen en de ribben of zelfs dwarslaesies, met een niet te verwaarlozen mortaliteit [Peters, 1950]. De ontwikkeling van steeds preciezere bestralingsmethoden heeft sindsdien een grote vlucht genomen, een ontwikkeling die nu nog voortgaat.

Een tweede reden voor de groei in de radiotherapie is het toenemende gebruik van combinatie­behandelingen van radiotherapie met chirurgie of met chemotherapie. Deze ontwikkeling hangt direct samen met een betere beheersing van bijwerkingen. De verbetering van de 5-jaars overleving van de ziekte van Hodgkin van 14% zonder behandeling, naar thans meer dan 90% is te danken aan een zorgvuldig gebruik van zowel Megavolt radiotherapie als chemotherapie.

Lees meer over radiotherapie

pdfNederlandstalig artikel over radiotherapie in het algemeen
pdfNederlandstalig artikel over de geschiedenis van de radiotherapie