Lidmaatschap

Lid worden

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) door gebruik te maken van het inschrijfformulier op deze website. Wij stellen uw belangstelling voor de vereniging zeer op prijs, zeker als u radiotherapeut, radiobioloog of klinisch fysicus bent, of hiertoe wordt opgeleid.

NVRO leden

Voor NVRO leden, zie de ledenlijst.
Uw eigen lidgegevens kunt hier aanpassen.

Bijzondere NVRO-leden zijn:
Mw. dr. Vera J. de Ru is erelid vanaf 19-11-2004
Gerrit Botke is erelid vanaf 18-11-2005
Dr. Andries G. Visser is lid van verdienste vanaf 20-11-2009
Prof. dr. Jan Willem H. Leer is erelid vanaf 6-6-2014
Dr. Ir. P.H. Vos is erelid vanaf 13-10-2016

Lidmaatschap opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dat kan – uitsluitend schriftelijk - tot uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar, door een brief te sturen naar het secretariaat van de NVRO (Transistorstraat 71M, 1322 CK Almere) of te mailen naar: .
Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het volgende jaar.

Contributiebedragen

De contributiebedragen voor 2022 zijn als volgt:

  Contributie 2022
Radiotherapeuten:

€ 940,00 (waarvan € 555,26 afdracht aan FMS)

Klinisch fysici: € 247,25
Assistenten in opleiding tot specialist: € 189,75
Klinisch fysici in opleiding: € 172,50
Buitengewone leden: € 258,75
Radiobiologen: € 69,00
Emeritusleden en gelijkgestelden: € 40,25
Ereleden: € 00,00
Begunstigers: € 419,75

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


Copyright ©  NVRO