Skip to main content

Lidmaatschap

Lid worden

U kunt lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) door gebruik te maken van het inschrijfformulier op deze website. Wij stellen uw belangstelling voor de vereniging zeer op prijs, zeker als u radiotherapeut, radiobioloog of klinisch fysicus bent, of hiertoe wordt opgeleid.
Het Lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) betreft een persoonlijk lidmaatschap, wij verzoeken u daarom ook vriendelijk uw persoonlijke gegevens in te vullen. De NVRO factureert daarom niet aan het instituut/de organisatie waar het lid werkzaam is. 

NVRO leden

Uw eigen lidgegevens kunt u hier aanpassen.

Bijzondere NVRO-leden zijn:
Mw. dr. Vera J. de Ru is erelid vanaf 19-11-2004
Dhr. drs. G. Botke is erelid vanaf 18-11-2005
Dhr. dr. A.G. Visser is lid van verdienste vanaf 20-11-2009
Dhr. prof. dr. J.W.H. Leer is erelid vanaf 6-6-2014
Dhr. dr. ir. P.H. Vos is erelid vanaf 13-10-2016
Mw. drs. A. Slot is erelid vanaf 29-09-2022

Lidmaatschap opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dat kan – uitsluitend schriftelijk - tot uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar, door een brief te sturen naar het secretariaat van de NVRO (Transistorstraat 71M, 1322 CK Almere) of te mailen naar: .
Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het volgende jaar.

Contributiebedragen

De contributiebedragen voor 2024 zijn als volgt:

  Contributie 2024
Radiotherapeuten:

€ 1.093,00 (waarvan € 607,77 afdracht aan FMS)

Klinisch fysici: € 290,00
Assistenten in opleiding tot specialist: € 220,00
Klinisch fysici in opleiding: € 200,00
Buitengewone leden: € 300,00
Radiobiologen: € 80,00
Emeritusleden: € 47,50
Ereleden: € 0,00