Sectie leden in opleiding (AIOS)

De AIOS zijn vertegenwoordigd in diverse commissies van de NVRO, te weten de onderwijscommissie, het NVRO bestuur, het Concilium, de werkgroep behoefteramingen en de commissie kwaliteit. Ook is er een vertegenwoordiger bij De Jonge Specialist.

Daarnaast heeft elke opleidingskliniek een kliniekvertegenwoordiger. De kliniekvertegenwoordigers vergaderen tweemaal per jaar en zorgen door het jaar heen voor terugkoppeling van lopende zaken en voor de opleiding relevante zaken vanuit de diverse commissies.

Een aantal documenten en agenda's zijn alleen voor de leden van de commissie beschikbaar na inloggen.
U vindt de documenten aan de rechterkant onder 'Documentenbeheer'.

Samenstelling

De Sectie Leden in Opleiding van de NVRO kent de volgende leden:

Universitair Medisch Centrum Groningen
Kliniekvertegenwoordiger
Amsterdam UMC, locatie AMC
Kliniekvertegenwoordiger
Ned.Kanker Inst./A.van Leeuwenhoek
Kliniekvertegenwoordiger
Maastro-Clinic
Kliniekvertegenwoordiger
Leids Universitair Medisch Centrum
Kliniekvertegenwoordiger
Radboud umc
Kliniekvertegenwoordiger
UMC Utrecht
Kliniekvertegenwoordiger
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Kliniekvertegenwoordiger

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO