Skip to main content

Over de NVRO

De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) is de beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de radiotherapie. De vereniging is opgericht op 18 februari 1978 te Utrecht. Zij heeft als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de radiotherapie in Nederland. Een uitgebreidere omschrijving van alle commissies en taken van de NVRO vindt u op deze website. De website is allereerst bedoeld voor leden van de vereniging.

Openbare deel van de website

In het openbare deel van deze website kunnen professionals, patiënten en andere geïnteresseerden terecht voor informatie over: publicaties van de verschillende commissies en platformen, contactgegevens van bestralingscentra en een korte beschrijving van de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog.

Besloten deel van de website

Het besloten deel is met een wachtwoord toegankelijk voor leden. In het besloten deel staan de NVRO-agenda, de stukken voor de algemene ledenvergadering (ALV) en presentaties gehouden tijdens de wetenschappelijke vergaderingen en onderwijsdagen. Ook de wiki radiotherapie voor AIOS is hier te vinden.

Statuten NVRO 2023

Huishoudelijk reglement NVRO 2023

Normendocument 2023