• Home
  • Kwaliteit
  • SKMS

SKMS 2

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag van het specialistenhonorarium wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 2 (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Medisch specialisten kunnen gebruik maken van dit geld voor kwaliteitsbevorderend projecten.

SKMS 2 projectaanvragen

Zie hier voor de kaderbrief van SKMS. Hierin wordt beschreven binnen welke thema's projecten moeten vallen om in aanmerking te komen voor SKMS financiering.

Er is een handleiding geschreven voor het indienen van kwaliteitsprojecten.

rondeDeadline amendementen en eindverantwoordingenDeadline projectaanvragen (t.b.v. budget 2022)Uitslag SKMS-bestuur
2021.1 24 november 2020 n.v.t. 15 februari 2021
2021.2 20 april 2021 9 februari 2021 om 12.00 uur 23 juli 2021
2021.3 13 juli 2021 n.v.t. 29 oktober 2021
2021.4 14 september 2021 31 augustus 2021 om 12.00 uur 24 december 2021

Formats voor het indienen van projectaanvragen bij SKMS

Aanvullende informatie

Afgeronde en lopende SKMS projecten

ProjectEinddatum
Afwachting goedkeuring: De ontwikkeling van een PRO-CTCAE subset voor rectumcarcinoom patiënten  
INNOVatie implementAtie radioTherapiE (INNOVATE)  
Implementatie en QA van state-of-the-art radiotherapie voor het vulvacarcinoom 31-08-2021
Nationale consensus m.b.t. evaluatie van borstkankerradiotherapieplanningen (klik hier en hier voor de eindproducten) 31-12-2020
SONCOS witte vlekkenanalyse (klik hier en hier voor de eindproducten) 31-03-2020
Herziening richtlijn kleincellig longcarcinoom 01-11-2019
Ontwikkeling en invoering van PRO-CTCAE criteria bij patiënten met longkanker 31-12-2018
Uitbreiden NBCA met radiotherapeutische parameters 30-09-2018
Toxiciteitsregistratie Fase I 01-09-2018
Uitbreiden DCRA met radiotherapeutische parameters 30-06-2018
Radiotherapp 01-03-2018
Kennisagenda NVRO 01-03-2018
Het uniformeren van radiotherapeutische normen voor hoofdhalsoncologie 30-03-2017
Doorontwikkeling Kwaliteitsmeting NVRO 28-02-2017
Ontwikkelen van gedragen (evidence-based) normen voor radiotherapie 01-10-2014
Afronden van de Consumer Quality Index (CQi) Radiotherapie (fase 3 en 4) 10-09-2014
Herziening richtlijnen rectumcarcinoom en coloncarcinoom 01-12-2013
Optimale behandeling van de oudere patiënt met een colorectaal carcinoom 01-10-2013
Uitkomstenregistratie Longkanker 01-10-2013
Richtlijnontwikkeling radiotherapie pacemakers en ICD’s 31-03-2012
Geïntegreerd Kwaliteitsbeleid NVRO 01-06-2012
Ontwikkelen programma om patiëntervaring te meten bij patiënten 01-07-2010
Implementeren van 11 reeds ontwikkelde indicatoren 31-12-2009

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO