Skip to main content

Concilium Radiotherapeuticum

Het Concilium Radiotherapeuticum is het vaste adviescollege van de Vereniging met als taak de Vereniging gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de beroepsbeoefening.
Ook heeft het Concilium de taak als Visitatiecommissie op eigen initiatief of desgevraagd het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Radiotherapie.

Download het declaratieformulier kwaliteitsvisitaties.

Een aantal documenten en agenda's zijn alleen voor de leden van de commissie beschikbaar na inloggen.
U vindt de documenten aan de rechterkant onder 'Documentenbeheer'.

Samenstelling

Het Concilium Radiotherapeuticum kent de volgende samenstelling:

Erasmus MC/Daniel den Hoed
Voorzitter
Radiotherapeutisch Instituut Friesland
Secretaris
Universitair Medisch Centrum Utrecht
PVC
Radiotherapeutisch Instituut Friesland
Vertegenwoordiger Commissie Kwaliteit
VUmc
Commissielid
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Vertegenwoordiger Onderwijscommissie
LUMC
PVC
Maastro-Clinic
Commissielid
NVT
Commissielid
Amsterdam UMC, locatie AMC
PVC
Maastro-Clinic
AIOS-lid
UMC Utrecht
AIOS-lid
Radiotherapiegroep Arnhem/Ede
Commissielid
Commissielid