Skip to main content

Concentratie

In Nederland zijn er in totaal 21 radiotherapeutische centra, waarvan zes zelfstandige instituten, zeven academische centra, zeven afdelingen in algemene ziekenhuizen en één categoraal instituut.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar radiotherapie en om reisafstanden voor patiënten te verkorten zijn er de afgelopen jaren plannen ontwikkeld voor het realiseren van satellietlocaties. Zo waren er eind 2011 reeds satellietlocaties gerealiseerd in Breda, Den Bosch, Dordrecht en Almere. In de daarop volgende jaren zullen er ook in Venlo, Boxmeer, Ede, Nijmegen, Emmen, Roosendaal, Hoorn en Hoofddorp nog satellietlocaties worden geopend.

De NVRO heeft afgelopen jaren kwantitatieve en kwalitatieve criteria geformuleerd om de kwaliteit op satellietlocaties te waarborgen (zie het kwaliteitsnormen rapport in de rapportensectie). Zo dienen zowel het moederinstituut als de satellietlocatie van voldoende omvang te zijn en moet in de satelliet dezelfde hoge kwaliteit van zorg worden geleverd als in het moederinstituut waarvan de satelliet een integraal onderdeel moet blijven vormen. Technologische ontwikkelingen zoals videoconference en breedband computerverbindingen maken intensief contact tussen het moederinstituut en de satelliet mogelijk.