Skip to main content

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie organiseert het wetenschappelijk deel van de NVRO vergaderingen (drie maal per jaar een dag) en in samenspraak met de NVCO en NVMO het wetenschappelijke programma van het tweejaarlijks "Therapie op maat" congres.

Een aantal documenten en agenda's zijn alleen voor de leden van de commissie beschikbaar na inloggen.
U vindt de documenten aan de rechterkant onder 'Documentenbeheer'.

Samenstelling

De Wetenschapscommissie van de NVRO kent de volgende samenstelling.

Erasmus MC/Daniel den Hoed
Voorzitter
Universitair Medisch Centrum Utrecht
2e secretaris
Amsterdam UMC
Secretaris
Universitair Medisch Centrum Groningen
Commissielid
Radboud umc
Commissielid
Ned.Kanker Inst./A.van Leeuwenhoek
Commissielid
Erasmus MC/Daniel den Hoed
AIOS-lid
Commissielid