Commissie voor beroepsaangelegenheden

Anno 2013 komt er veel op de radiotherapeut af. Vanuit de maatschappij is de laatste decennia een stijgende vraag naar zorg ontstaan. Een stijgende vraag waarbij ook een hogere kwaliteit en meer veiligheid wordt verwacht. Dit tegenover het feit dat de overheid en de zorgverzekeraars een efficiëntere en doelmatigere inrichting van het zorglandschap eist. Al deze krachten hebben, of gaan effect hebben, op de beroepsuitoefening van een radiotherapeut.

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) is binnen de NVRO verantwoordelijk voor die beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de radiotherapeut. Dit zijn onder andere thema’s rondom bekostiging van zorg, inrichting van het zorglandschap en vele meer. Daarnaast volgt de CvB alle landelijke en interne beleidsthema’s.

Een aantal documenten en agenda's zijn alleen voor de leden van de commissie beschikbaar na inloggen.
U vindt de documenten aan de rechterkant onder 'Documentenbeheer'.

Samenstelling

De Commissie voor Beroepsaangelegenheden van de NVRO kent de volgende samenstelling:

geen foto persoon 1 

Dhr. dr.ir. W.J.M. (Willy) de Kruijf
Instituut Verbeeten
Voorzitter

geen foto persoon 1 

Mevr. drs. C.J.W.M. (Karin) Mondriaan - van Zutphen
Radiotherapiegroep Deventer
Secretaris

geen foto persoon 1

Mevr. drs. H.A. (Hetty) van den Berg
Catharina-ziekenhuis
Commissielid

Maarten Dirkx

Dhr. dr.ir. M.L.P. (Maarten) Dirkx
Erasmus MC/Daniel den Hoed
Commissielid

Patricia Doornaert

Mevr. dr. P.A.H. (Patricia) Doornaert
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Commissielid

Corrie Marijnen

Mevr. Prof.dr. C.A.M. (Corrie) Marijnen
Ned.Kanker Inst./A.van Leeuwenhoek
Commissielid

Chris Terhaard 

Dhr. Prof.dr. Ch.H.J. (Chris) Terhaard
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Commissielid

geen foto persoon 1 

Mevr. drs. S.J.M. (Sanne) Wouterse
Isala Klinieken, locatie Sophia
Commissielid

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright © NVRO