Skip to main content

Nascholing

De nascholing van radiotherapeuten verloopt via GAIA, een gemeenschappelijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie. Het accrediteren van bij- en nascholing en het vastleggen van de behaalde accreditatiepunten is per persoon volledig geautomatiseerd.

Accreditatie en persoonlijk dossier in GAIA

U kunt veel informatie over toekenning van accreditatiepunten voor het persoonlijk dossier achterhalen op het internet.

  • In de nascholingsagenda vindt u geaccrediteerde nascholingen. U kunt zoeken op titel, datum en CanMeds competenties.
  • In het Accreditatiekader vindt u de regelingen betreffende accreditatie van bij- en nascholing van de NVRO.
  • In het persoonlijk dossier kunnen artsen gevolgde buitenlandscholing die niet in de nascholingsagenda staan invoeren door te kiezen voor: 'toevoegen activiteit'. Er wordt dan een nieuw venster geopend waarmee u in een paar stappen alle gegevens over de activiteit invoert. De aanvraag wordt automatisch aangeboden aan de beroepsgroep voor goedkeuring. In uw dossier krijgt de activiteit de status 'wacht op akkoord'. Na goedkeuring van de wetenschappelijke vereniging staan de accreditatiepunten definitief in het persoonlijk dossier.
  • Op de website van de KNMG vindt u veel informatie over GAIA en ook over bijvoorbeeld buitenlandse nascholing die wel of niet in de congresagenda is opgenomen.

De rolverdeling accreditatieproces

Aanbieder Nascholing ter accreditatie aanbieden aan beroepsvereniging(en), bewijs van deelname verstrekken en/of digitaal via presentie invoeren in GAIA
Beroepsvereniging Nascholing beoordelen, accrediteren en publiceren in congresagenda
Specialist Nascholing volgen en bewijzen van deelname administreren (of gebruik van persoonlijke dossier in GAIA)/buitenlandse nascholing zelf toevoegen aan dossier
RGS Herregistratieaanvragen beoordelen en controle deskundigheidsbevordering

Download het declaratieformulier voor sprekers op NVRO wetenschappelijke vergaderingen.

Samenstelling

De Accreditatiecommissie van de NVRO kent de volgende samenstelling:

Christian Hammer

Dhr. drs. C. (Christian) Hammer
Universitair Medisch Centrum Groningen
Voorzitter

Bas Kreike

Dhr. dr. B. Kreike
Radiotherapiegroep Arnhem/Ede
Commissielid

Carmen Liskamp

Mevr. C.P. (Carmen) Liskamp
HaaglandenMC
Commissielid