Skip to main content

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO, hierna 'de NVRO-site') is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de NVRO-site betekent aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Algemeen

 • Alle gegevens en informatie op de NVRO-site worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Bij de samenstelling van de informatie voor deze NVRO-site wordt grote zorgvuldigheid betracht. Het bestuur van de NVRO en de redactie van website wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) de geleverde informatie van de hand.
 • Alle teksten, inclusief richtlijnen, zijn met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. De NVRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden.
 • De NVRO-site is eigendom van de NVRO.
  Alle Informatie op deze website (waaronder tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden) behoort toe aan de NVRO of haar licentiegevers.
  De NVRO-site maakt grotendeels gebruik van van beeldmateriaal dat door radiotherapiecentra in Nederland voor dit doeleinde ter beschikking is gesteld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt eigen beeldmateriaal.
  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVRO mag de inhoud van de NVRO-site niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Koppeling van en naar websites van derden

 • De NVRO draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die via een link verbonden zijn met de NVRO-site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVRO is framing en/of het maken van een hyperlink naar de NVRO-site niet toegestaan.

Privacy

 • Alle door de gebruiker aan de NVRO verstrekte gegevens, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Klik hier voor uitgebreidere informatie.

Wijzigingen van deze voorwaarden

 • Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.