Skip to main content

Gratis e-learning Samen beslissen (accredidatiepunten beschikbaar)

Voor alle medisch specialisten, opleiders en aios die hun kennis over gespreksvoering en hun communicatieve vaardigheden in samen beslissen verder aan willen scherpen, is er nu de e-learning De kern van samen beslissen. Deze e-learning is ontwikkeld vanuit het Programma Uitkomstgerichte zorg in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, V&VN en NFU.

Deze interprofessioneel ingestoken e-learning focust op wat samen beslissen nu écht betekent voor jou als zorgverlener in je dagelijkse werk. De e-learning bestaat uit 5 modules onderverdeeld in korte microlearnings met een doorlooptijd van ongeveer vijftien minuten.  Voor de accreditatie van medisch specialisten wordt elke module afgesloten met een toetsmodule die bestaat uit multiple choice-vragen. Bij afronding van alle modules ontvang je een digitaal certificaat en worden in totaal 7 accreditatiepunten in GAIA verwerkt. Zie https://demedischspecialist.nl/e-learning-de-kern-van-samen-beslissen voor meer informatie en aanmelden