Skip to main content

Extra Online NVRO ALV | 3 november 2023

Op vrijdag 3 november is er een extra (online) ALV ingepland om een aantal belangrijke onderwerpen te agenderen. Wij realiseren ons dat niet iedereen hierbij kan aansluiten. De vergadering wordt opgenomen zodat iedereen dit op een later geschikt moment kan terugkijken. Ook zullen na afloop de presentaties en notulen worden gedeeld.

De online vergadering is begin november gepland zodat we een terugkoppeling kunnen geven over de ontwikkelingen met betrekking tot het Integraal Zorgakkoord betreffende Concentratie en Spreiding die in de periode van september tot november zullen plaatsvinden.

Inmiddels zijn er 2 vertegenwoordigers vanuit de NVRO per tumortype gemandateerd van de vijf tumortypen (HH, maag/slokdarm, pancreas, nier en long) die in de eerste tranche aan bod komen. Zij zullen namens de NVRO deelnemen aan de ronde tafelgesprekken waar voorstellen worden geformuleerd om te komen tot volumenormen voor verschillende diagnostische en therapeutische interventies. In de periode van de 1ste week van september t/m de 1ste week van november worden 3 bijeenkomsten per tafel georganiseerd. Wij willen graag op 3 november de voortgang met betrekking tot de Ronde Tafel-discussies bespreken.

Hoofd-halscarcinoom:

Hans Kaanders en Nils Knotter

Maag- en slokdarmcarcinoom:

Maaike Berbee en Heidi Rutten

Pancreascarcinoom:

Martijn Inven

Niercarcinoom:

Shafak Aluwini en Anne Bruynzeel

Long:

Antoinet van der Wel en Marcel Stam

Reserveer alvast in je agenda 15:30 uur.

De definitieve agenda volgt later.

Namens het bestuur NVRO,

Hans Langendijk, Monique Bloemers en Maaike Beugeling