Skip to main content

In memoriam John Praag

 Op dinsdag 24 oktober jl. ontvingen wij het buitengewoon verdrietige bericht dat John Praag, radiotherapeut, geheel onverwachts is overleden.

Na het behalen van zijn artsexamen, duurde het even voordat hij het vak vond dat hem op het lijf geschreven was. Thoraxchirurgie en urologie waren het niet, maar de radiotherapie…

 Hij rondde in 2002 zijn radiotherapie-opleiding af in het VU Medisch Centrum. Hierna ging hij aan de slag in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam - locatie Daniel den Hoed.

Een Amsterdammer die in Rotterdam zijn thuis qua werk vond. Maar ook al was de treinrit, zeker voor de introductie van de Hoge Snelheidslijn, een mijl op zeven, Amsterdam bleef zijn woonplaats.

Aanvankelijk legde John zich toe op de behandeling van urologische en longtumoren. Hij was één van de grondleggers van prostaatbrachytherapie in Rotterdam. De betrokkenheid bij longcarcinomen uitte zich onder meer in het voortrekkerschap van de longradiotherapie in het Erasmus MC en zijn lidmaatschap van de ROTS (Rotterdam Oncologie & Thorax Studiegroep). Tevens was hij een gewaardeerd groepslid van het Landelijk Platform Radiotherapie. Daarnaast was hij medeorganisator van tal van nationale longkankersymposia.

Bovenstaande droeg ertoe bij dat John zeer goed op de hoogte was van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Vol passie droeg hij ons vak uit, niet alleen aan arts-assistenten radiotherapie maar ook aan longartsen, thoraxchirurgen, verpleegkundigen en laboranten.

Ook de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied binnen en buiten het vak, volgde John op de voet en hij droeg dit graag uit naar iedereen die het maar horen wilde. Hij was altijd oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van de mensen om hem heen, hetgeen hem een zeer betrokken en sociale collega maakte.

We zullen John enorm gaan missen, hij was een mooi mens, een hartelijke collega en een gepassioneerde dokter en zo zal hij voortleven in onze gedachten.

Ons medeleven gaat uit naar zijn zoon en dochters, partner en overige nabestaanden.

Namens alle collega’s van de afdeling Radiotherapie,

Prof. Dr. Remi Nout