Skip to main content

Martijn Intven nieuwe voorzitter NVRO

Beste collega’s

 Via deze weg wil ik mijn dank uitspreken voor het vertrouwen dat jullie vrijdag 17 november in mij hebben gesteld als nieuwe voorzitter van de NVRO. Helaas kon ik zelf niet bij de lustrumviering aanwezig zijn, maar ik heb van meerdere kanten al vernomen dat het een zeer geslaagde bijeenkomst was.

Ik heb zeer veel zin in deze nieuwe taak en ga de komende weken proberen mijzelf de lopende zaken/discussies eigen te maken en kennis te maken met de verschillende stakeholders binnen en buiten de vereniging.   

Dank ook aan Hans voor het bekleden van deze rol de afgelopen jaren. Bewogen jaren met onder andere de Corona periode en meer recent het opstellen van een meerjarenbeleidsplan en de start van het IZA traject. De komende tijd gaan we het meerjarenbeleidsplan concreet uitwerken en uitvoeren, gaat IZA door met de 2de tranche tumorspecifieke tafels (in ieder geval blaas / colorectaal) en gaan we verder met de verdere professionalisering van onze vereniging.

Ik kijk uit naar mijn tijd als voorzitter. En doe vooral een oproep aan alle leden om mee te doen en van u te laten horen. Doe mee in de verschillende platforms en commissies, want alleen met voldoende input van u houden we de vereniging en de verschillende platforms levend. En stap over de natuurlijke bescheidenheid heen die we schijnbaar als radiotherapie hebben en laat van u horen. Niet alleen in de verschillende bijeenkomsten die onze vereniging organiseert, maar ook naar collega-specialismen en beleidsmakers. Zo houden we samen ons innovatieve vakgebied en onze vereniging levend en in beeld. 

Voel u vooral vrij om laagdrempelig met mij contact op te nemen.

Vriendelijke groeten,

Martijn Intven