Overgang Oncoline naar Richtlijnendatabase

Oncoline.nl is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Eind februari gaat dat veranderen en zijn alle oncologische richtlijnen ondergebracht bij de eigen beroepsgroep.

Alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische richtlijnen, zijn voortaan op één plek te vinden: de richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). In verband met het multidisciplinaire karakter van oncologie is daar waar relevant een koppeling opgenomen naar andere richtlijnen, zoals de verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.

Alle richtlijnen op de Richtlijnendatabase hebben een vergelijkbare, modulaire opbouw.
Op de Richtlijnendatabase worden alleen de medisch-specialistische richtlijnen geplaatst die evidence-based, modulair opgebouwd én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntverenigingen. Voor de oncologische richtlijnen, of onderdelen daarvan die hier niet aan voldoen, wordt een overgangsfase ingesteld. Deze worden op de Richtlijnendatabase als pdf geplaatst. Hiermee gaat er geen informatie verloren. Tijdens de overgangsfase wordt voor deze richtlijnen ingezet op een modulaire revisie.

Er is met zorg gewerkt aan een goede overgang van Oncoline naar de Richtlijnendatabase.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Anne Steutel () en Marieke Hermsen ().

 

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO