Wetenschappelijke vergadering en Algemene ledenvergadering

SAVE THE DATE - 18 juni 2021 - NVRO - Wetenschappelijke Vergadering
"PROMs and Quality of Life" met aansluitend de ALV NVRO.

Het NVRO bestuur kondigt hierbij de Wetenschappelijke Vergadering aan. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 18 juni 2021.

Voor de leden van de NVRO volgt aansluitend het huishoudelijke gedeelte met de Algemene Ledenvergadering.

Dit jaar staat de Wetenschappelijke Vergadering in het teken van: PROMs and Quality of Life.

In verband met de nog altijd geldende maatregelen omtrent het COVID-19 virus, heeft het bestuur besloten om ook deze dag digitaal te organiseren. Hoewel dit een online meeting is, is registratie wel nodig om toegang te krijgen en i.v.m. accreditatie.

Het bestuur vraagt u om voor de Wetenschappelijke Vergadering abstracts te sturen over recent onderzoek. Waar de voorkeur uitgaat naar onderzoek verricht door assistenten in opleiding, klinisch fysici in opleiding en promovendi. Er zullen 3 abstracts worden geselecteerd voor presentatie en voor de beste abstract wordt een prijs van €1.000,00 uitgereikt.

Het sturen van een abstract kan naar: , de deadline hiervoor is 21 mei a.s.

De officiële uitnodiging, het programma en de overige informatie inzake het aanmelden ontvangt u binnenkort!

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO