Skip to main content

Vragenlijst specialistische expertise palliatieve zorg O2PZ

Uw mening gevraagd: wat maakt een zorgverlener tot een specialist of expert palliatieve zorg?                                                                                                                                                                

Wat is er voor de verschillende zorgverleners (mbo/hbo/wo) nodig om zichzelf ‘specialist’ of ‘expert’ palliatieve zorg te mogen noemen? Welke opleiding(en) moeten ze daarvoor hebben gedaan? Wat moeten zij dan kunnen? 

Momenteel is nog onvoldoende duidelijk wat een specialist en expert palliatieve zorg onderscheidt van een generalist palliatieve zorg.
 
Wilt u onze vragenlijst invullen? De uitkomsten helpen ons om scherper te krijgen wat expertise in specialistische palliatieve zorg inhoudt en hoe zorgverleners hierin kunnen worden opgeleid.
 
Het invullen duurt circa 15 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!