Skip to main content

Leden gevraagd voor Commissie Update Actualisatie Rapport Protonentherapie

Naar aanleiding van het besluit van Amsterdam PTC de verleende vergunning voor een protonentherapie niet te gaan gebruiken, heeft het Bestuur van de NVRO, mede op verzoek van een aantal stakeholders, besloten tot een update van het Actualisatie Rapport Protonentherapie (NVRO 2016). Het doel is om tot een zo nauwkeurig mogelijke schatting te komen van het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor protonentherapie, op basis van geactualiseerde gegevens. Dit zal gebeuren in samenwerking met het IKNL.

Gezien de samenstelling van de commissie zoeken wij nog 2 leden die niet zijn verbonden aan een protonencentrum.

Belangstellende kunnen zich aanmelden bij Hans Langendijk ().