Samenstelling

Het Landelijk Platform Kinder Radiotherapie (LPKR) kent de volgende samenstelling:

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Voorzitter
Universitair Medisch Centrum Groningen
Secretaris
Erasmus MC/Daniel den Hoed
Penningmeester

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO