Skip to main content

Samenstelling

Het Landelijk Platform voor Radiotherapie bij Longtumoren (LPRL) kent de volgende samenstelling.

Maastro Clinic
Voorzitter
Leids Universitair Medisch Centrum
Secretaris
Erasmus MC
Penningmeester
Radiotherapeutisch Instituut Friesland
Commissielid
Catharina-ziekenhuis
Commissielid