Samenstelling

Het Landelijk Platform voor Radiotherapie bij Longtumoren (LPRL) kent de volgende samenstelling.

Maastro Clinic
Voorzitter
Leids Universitair Medisch Centrum
Secretaris
Erasmus MC
Penningmeester
Radiotherapeutisch Instituut Friesland
Commissielid
Catharina-ziekenhuis
Commissielid

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO